המורה הטוב בעיני תלמידים בביה"ס היסודי

המורה הטוב בעיני תלמידים בביה"ס היסודי

שרה לייזר | 2012 | בית הספר היסודי

הערכת מורים וציונם כטובים/מקצועיים, נשמעת הרבה מאוד במציאות היומיומית, בשיחות בין תלמידים, באסיפות הורים, במפגשי אנשי הוראה, וכמובן בספרות המחקר.

החל משנת 1977 השאלה "מיהו המורה הטוב" עלתה לדיון במחקרים לא מעטים המציפים תיאורים רבים ותשובות רבות, אך משתנות. תיאורים והגדרות אלה, כמו נסיונות להשיב על שאלת המורה הטוב במלואה, השתנו ועודכנו בהלימה לרוח הזמן שבו בוצעו המחקרים, ומכך ניתן להסיק שהם עוד ישתנו בהלימה לשינויים נוספים במציאות חיינו.

עבודת מחקר זו נבחרה משיקולים אישיים ומקצועיים שעניינם הכרת מאפייני המורה הטוב.

מטרתה : להבין ולתאר את מאפייני המורה הטוב

ייחודה באוכלוסייה הנבדקת – תלמידי בי"ס יסודי.

המחקר מבוסס על ראיונות עם תלמידי כיתות א'-ו' בבי"ס יסודי בדימונה. זהו מחקר איכותני המשרטט תמונה, התפתחותית בחלקה, של נקודות מבט ותפיסות של תלמידים ביחס ל"איכות" המורים המלמדים אותם.

מחד גיסא, תפיסות המורה הטוב, כפי שעלו במחקר זה, תואמות את תפיסת המורה הטוב כפי שבאה לידי ביטוי במרבית הספרות המחקרית. מאידך עלו ממצאים ייחודים בולטים אחרים והם:האפשרות לקיים בהצלחה ראיון עם ילדים קטנים, החל מכיתה א'.

באמצעות המחקר ניתן לראות כי ילדים בגיל הרך, ובגיל הצעיר בכלל, ערים ורגישים להתנהגויות המורה. החל מהגיל הרך הם שמים לב לשינויים, וליותר מפן אחד של המורה המקצועי והלימודי, ויודעים להבחין ביניהם. הרגישות להתנהגויות המורה מתפתחת עם השנים. באמצעות המחקר הוארו דמויות המורים מצד אחד ולהבדיל, אובחנו מורים לא טובים. הילדים, חרף שפתם המוגבלת, ידעו לתאר את המורה הטוב הרצוי בעיניהם, והאירו את העובדה כי קווי המתאר של מורה טוב חסרים מכנה משותף אחיד, והוא נתון לשיפוט המושאים.

המחקר מציע לנו, כמורים, להבין מתי אנחנו מצטיירים כטובים בעיני התלמידים.

אין כוונת המחקר להמליץ על אימוץ או העתקת התנהגויות, שכן דפוסי אישיות של מורים הינם ייחודיים ולא משותפים.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן