חווית הלמידה ואפיוני הסביבה הלימודית של תלמידים הלומדים בתוכנית "מפנה": נקודת המבט של תיאוריית ההכוונה העצמית

חווית הלמידה ואפיוני הסביבה הלימודית של תלמידים הלומדים בתוכנית "מפנה": נקודת המבט של תיאוריית ההכוונה העצמית

רוויטל חדד | 2012 | ייעוץ חינוכי

מנחה

ד”ר חיה קפלן

מטרת המחקר הנוכחי הינו להכיר את אפיוני חווית הלמידה של תלמידים הלומדים במסגרת תוכנית "תפנית". המחקר בוחן את האפיונים הרגשיים-מוטיבציונים והחברתיים, כמו גם את אפיוני הסביבה החינוכית של התלמידים.

שאלת המחקר הנרטיבית המרכזית היא: מה מאפיין את חווית הלמידה של תלמידים הלומדים בתוכנית "תפנית"?

שאלות משנה הן:

1. מהם האפיונים הרגשיים-מוטיבציונים והחברתיים של התלמידים? ובאופן ספציפי, מהם האפיונים של סיפוק או תסכול צרכים פסיכולוגיים בסיסיים אצל התלמידים?

2. מהם האפיונים של סביבת הלמידה המקדמים או בולמים את חווית הלמידה על פי תפיסתם?

המחקר הנוכחי נותן זווית ראייה נוספת, סובייקטיביות לבחינת חווית הלמידה של תלמידים נמוכי הישג הלומדים ב"תפנית". ייחודו של מחקר זה, שהוא משמיע את קולם של תלמידים נמוכי הישג, ואת המשמעות שהם נותנים לחוויות בית הספר שעברו. פרדיגמת המחקר היא איכותנית- קונסטרקטוביסטית. סוגת המחקר היא נרטיבית-פנומנולוגית. במסגרת המחקר רואיינו 15 תלמידים, 8 בנים ו-7 בנות, הלומדים בכיתה י"ב בבתי ספר שש שנתיים בבאר- שבע ובעיר נוספת בדרום. הגיל הממוצע של התלמידים הוא 17. איסוף הנתונים נעשה בשיטת ראיונות עומק, שנותחו והתעצבו מתוך התמות הבאות: התמה הראשונה מתייחסת לצורך בקשר ושייכות. תמה זו מכילה שלוש קטגוריות הקשורות לתחושת הקשר והשייכות לבית הספר: הקטגוריה הראשונה, תחושת קשר ושייכות בבית ספר יסודי לעומת בית הספר התיכון. הקטגוריה השנייה, קשר ותמיכה או העדר קשר ותמיכה של המורים. הקטגוריה השלישית, קשרי החברות אותם רקם התלמיד בשהותו בבית הספר, קרי מערכת יחסים עם חברים בני הגיל. התמה השנייה, עוסקת בצורך בתחושת יכולת. תמה זו כוללת שלוש קטגוריות: האחת, יחס התלמיד ללמידה, האופן בו הלמידה נתפסת בעיני התלמיד, בין אם באופן חיובי ובין אם באופן שלילי. הקטגוריה השנייה עוסקת באופן התלמיד תופס את עצמו ויכולותיו הלימודיות. הקטגוריה השלישית עוסקת בתמיכת המורים, באופן בו המורים תומכים בתחושת היכולת של התלמידים. התמה השלישית, עוסקת באוטונומיה. תמה זו מבטאת את מידת האוטונומיה, בעקבות תמיכה או העדר תמיכה באוטונומיה, אותה חש התלמיד בתהליך הלמידה. התמה הרביעית, עוסקת בייחוסים להצלחה וכישלון, קרי, כיצד תופס התלמיד את הסיבות להצלחה וכישלון בלימודים.

תרומתו של מחקר זה הינה בהבנת החוויה של תלמידים נמוכי הישג אשר לומדים בפרויקט "תפנית" המחקר שופך אור על היבטים תוך אישיים ובין אישיים המאפיינים תלמידים אלו ובכך עשוי לשפר במידה מסוימת את המענה המקצועי של אנשי חינוך וטיפול בכלל ויועצים חינוכיים בפרט עבור תלמידים אלו.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן