ידע, עמדות ותפיסת תפקידם של מורים-מחנכים ביחס לגירושין

ידע, עמדות ותפיסת תפקידם של מורים-מחנכים ביחס לגירושין

אורית דהן- דידי | 2012 | גירושין

בשל העלייה בשיעור הגירושין, כמעט ובכל כיתה בבית הספר לומדים תלמידים שהוריהם התגרשו. עובדה זו, מחייבת את המערכת הבית ספרית והיועץ החינוכי בפרט להתייחסות רגישה ומקצועית לנושא זה ומתוקף כך, לפעול לרווחתו הנפשית של התלמיד ולסייע לו בבניית סביבה חברתית, יציבה ובטוחה. אחד מתפקידיו של היועץ החינוכי בזיקה לכך, כולל את התערבותו בדרך מערכתית המתמקדת במתן הכשרה לצוות החינוכי בבית הספר.

מטרות המחקר, היו לבחון את התנהגותם של המורים בבתי הספר, תפיסת תפקידם, עמדותיהם והידע שיש ברשותם על תופעת הגירושין וכן, לבחון את תרומתם של משתנים אלו על התנהגותו של המורה. בנוסף לכך, נעשה ניסיון לבדוק האם גם מאפייניו האישיים והמקצועיים של המורה תורמים לשונות בהתנהגותו.

ההשערות העיקריות של המחקר, טענו לקשר חיובי בין התנהגותם של המורים לידע שברשותם, לתפיסת תפקידם ולעמדותיהם.

במחקר השתתפו 63 מורים המתפקדים כמחנכים מבתי ספר יסודיים, ממסגרת ממלכתית וממלכתית דתית, מאזור הדרום. המשתתפים השיבו על שאלון שהיווה את כלי המחקר.

ממצאי המחקר מראים, כי תפיסתם של המורים גורסת, כי ההתערבות בזיקה לגירושין צריכה להיות בעיקרה של בית הספר והיועץ החינוכי ואילו תפקידו של המורה צריך לבוא לידי ביטוי רק במקרה הצורך. כמו כן, הממצאים שתמכו בהשערותיי, חיזקו את חשיבותם של המשתנים: ידע , עמדות ותפיסת תפקיד. ונמצא, כי ככל שעמדותיו של המורה חיוביות יותר כלפי גירושין, והוא מחזיק בידע רב יותר בנושא השפעות הגירושין על הילדים, כך הוא תופס, כי מתפקידו ומתפקיד בית הספר לתת מענה מותאם לתלמידים שהוריהם גרושים, כאשר תפיסה זו, תשפיע למעשה על התנהגותו, כך שתדירות התערבותו ותמיכתו בילדים אלו תהא גדולה ומסייעת יותר.

ממצא מרכזי, מהותי וחשוב שהתקבל ממחקר זה, נוגע לרמת הידע ולהכשרתם של המורים בנוגע לתופעת הגירושין. ממצאי המחקר מעידים על רמת ידע נמוכה וחוסר הכשרתם של המורים בבית הספר בזיקה לתופעת הגירושין ולהשלכותיה. יחד עם דיווחם של המורים באשר לחסך זה וחרף העובדה, כי רובם הגדול של המורים מבקשים לקבל ידע והכשרה בנושא, מחזק את הצורך במתן תמיכה ומענה על ידי המערכת הבית ספרית.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן