מניעת פגיעות מיניות בילדים

מניעת פגיעות מיניות בילדים

חני בלוי | 2012 | ייעוץ חינוכי

מנחה

ד”ר שושנה שטיינברג

כחלק מתפקידי כיועצת אני נדרשת להיענות ולהגיב בזמן אמת למציאות הנוצרת בבית הספר. ואומנם במהלך עבודתי נחשפתי לנושא של פגיעות מיניות, לאור מספר אירועים שקרו לתלמידי בית הספר. עבודת הגמר עוסקת במציאות החדשה שנוצרה בשטח ולתפקיד היועצת לטיפול בנושא.

בשלב קריאת החומר התיאורטי והמחקרי לשם בניית תוכנית ההתערבות התברר לי שמניעה, צמצום התופעה והתמודדות עם מקרים של פגיעה דורשים שיתוף פעולה בין אנשי חינוך, גורמים טיפוליים והורים. לאור הבנה זו בניתי תוכנית שתיתן מענה לאתגרים אלה.

העבודה הנוכחית מציגה את בניית תוכנית ההתערבות, יישומה, הערכתה, והלמידה לאור ניתוח התהליך והתוצאות. התוכנית כללה סדנאות והרצאות למורים, הורים ותלמידים.

על סמך שאלון שנשלח להורים כסיכום ומשוב על הפעילויות בבית הספר בנושא, נתן היה להבין שהתוכנית תרמה לידע ולמודעות שלהם בקשר לתפקידם כחלק מצוות של מבוגרים משמעותיים.

בשאלון שהועבר לתלמידים ניתן לזהות כי התלמידים נתרמו מהתהליך מבחינת הפנמה של הידע והמיומנויות שהתוכנית רצתה להקנות להם. רוב התלמידים ציינו כי יפנו לעזרת מבוגר: יועצת\ מחנכת\ הורה, במקרה של מצוקה אצלם או אצל חברם. התלמידים ציינו כי למדו להיות זהירים גם בשימוש במחשב.

מספר תלמידים אף ביקשו שיחה אישית, וחשפו אירועים אשר דרשו התערבות ייעוצית. התהליך פתח בפני הילדים את דלת היועצת להתייעצות/ דיווח יחד עם העברת מסר למבוגרים שמדובר בנושא חשוב ולגיטימי שניתן וראוי לדבר עליו.

לסיכום, למרות שחששתי מאד לגעת בנושא רגיש זה, יזמתי תוכנית מערכתית למניעת התעללות המתבססת על העלאת מודעות באמצעות הפנמה ולימוד מושגים של התעללות וכישורים של הגנה. התוכנית התבססה על שילוב בין חוזרי מנכ"ל והתוכניות הייעוציות מטעם שפ"י יחד עם מחקרים שמעידים כי התופעה שכיחה יותר מאשר נוטים לחשוב (Baker, 1996). נראה כי עצם העלייה במספר הפניות והחשיפות של פגיעה מינית מראה כי לתוכנית היה אפקט חשוב בהעלאת המודעות הבית ספרית לנושא, ברמת התלמידים, הוריהם וצוות המורים, ובמתן כלים להתמודדות. כמו כן הערכת התוכנית העלתה שההתערבות תרמה בקרב הצוות החינוכי לתחושה של מסוגלות להתמודד עם התופעה לצד החששות שכרוכות בחשיפתה.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן