שותפות של אימהות, במגזר הבדואי בנגב, בתהליך החינוכי בבית הספר

שותפות של אימהות, במגזר הבדואי בנגב, בתהליך החינוכי בבית הספר

אמינה אלעטאונה | 2012 | המגזר הבדואי

שותפות אימהות במגזר הבדואי בנגב בתהליכים חינוכיים של ילדיהן בבית הספר או בבית, איננה דבר מובן מאליו. בשיחות עם נשים במגזר, באסיפות הורים, במפגשי אנשי הוראה, ובספרות המחקר, הנטייה היא לדון במעורבות הורים באופן כללי, אך שותפות אימהות לא עלתה לדיון באופן מסודר.

השינויים בשאיפתן של הנשים הבדואיות ורצונן להיות שותפות כאלה, מתרחשים בהלימה לשינויים שעוברת החברה הבדואית בנגב. עם זאת עדיין נותרו פערים בין המערכת החינוכית, בעלת האוריינטציה המודרנית המערבית, לבין המערכת המשפחתית-שבטית בעלת האוריינטציה המסורתית. מקצת האימהות שאינן יודעות קרוא וכתוב, אינן שותפות בתהליכי החינוך אבל מביעות את רצונן שהילדים שלהן יצליחו בלימודים. האימהות המשכילות, והשותפות, סבורות כי קשר עם מערכת החינוך עשוי להגדיל את היכולות של ילדיהן, לטפוח יחסים בונים בין האימהות לצוות החינוכי, והבהרות על החלטות מקצועיות של צוות החינוך. בין אלה ואלה קיימת קבוצה נוספת של שותפויות חלקיות. ועדיין לא כל האימהות סבורות כי שני ההורים צריכים להיות מעורבים ושותפים. המחקרים שנסקרו והחוקרים שעסקו בתחום השותפות, מסכימים כי היתרונות בשיתוף שני ההורים, עולים על החסרונות.

עבודת מחקר זו נבחרה משיקולים אישיים ומקצועיים שעניינם הכרת מאפייני האם השותפה. מטרתה גם לבחון את מניעיהן של אותן אימהות שנוקטות בגישת היעדר מעורבות, ולהסביר להן ששותפותן רצויה ואפילו חיונית להצלחת ילדיהן. העבודה בודקת עד כמה האם הבדואית מקיימת שותפות במוסד החינוכי שבו לומדים ילדיה. לאימהות במגזר שלנו יש השפעה רבה על הילדים שלהן. אני סבורה כי עיקר הקשר צריך להיות איתן. המחקר מציע לאימהות ולצוותים החינוכיים תובנות חדשות ואין כוונתו להמליץ על דרך זו או אחרת, או על רמת שותפות רצויה או דפוס התנהגות אשר ישפר את הישגי ילדיהן. על בסיס ניסיוני האישי, ולאור כל אשר למדנו בנושא, אני מאמינה כי הדבר יוביל לשיפור שותפות האם בחברה הבדואית, ויטפח בה מודעות ליכולותיה, לצד תחושת מסוגלות שתנחיל לילדיה.

המחקר מעלה כי שותפות הורה אחד, בתהליכים החינוכיים שמתרחשים במוסד החינוכי, אינה מהווה מענה מושלם לצורך במעורבות ההורים, וכי בזכות ההתמדה, הסבלנות, התמיכה והעקשנות – הילד עשוי להצליח יותר.

המחקר מבוסס על ראיונות המשרטטים תמונה, לא מלאה, של נקודות מבט ותפיסות של אימהות ביחס לחשיבות השותפות, יעילותה ועצם קיומה. האימהות מתארות בשפתן את תפיסתן, את הרצוי בעיניהן, ומאירות מקומות לא ברורים. גם אנשי ההוראה מודעים לחשיבות שותפות האימהות. הם מנסים לאתר אימהות שנוקטות בגישת היעדר מעורבות, ומביאים למודעותן את חשיבות השתתפותן בתהליכים המתרחשים במוסדות החינוך, בניסיון להעיר ולעורר אותן להשתתף באופן פעיל.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן