מכרזים פומביים

מס' מכרז
שם מכרז
סטטוס
מועד הגשה סופי
2-2021
מכרז 2-2021 לביצוע עבודות בינוי , הקמת משרדים, מטבחון ושירותים בבנין הראשי
פעיל

יום ד, 30/06/2021

01-2021
מכרז פומבי 01-2021- עבודות בינוי חשמל והתקנת מערכות מתזים אוטומטיים
הסתיים

יום א, 04/04/2021

12:00

1-2019
מכרז פומבי 1-2019 לביצוע עבודות מיזוג בגלריה לאומנות במכללת קיי
הסתיים

יום ד, 25/09/2019

12:00

2-2017
מכרז פומבי 2-2017 לביצוע היסעים עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע
הסתיים

יום א, 02/07/2017

12:00

1-2017
מכרז פומבי מספר 1/2017 להקמה, לאירוח ולתחזוקה של אתר אינטרנט עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הסתיים

יום א, 25/06/2017

12:00

הבהרה מס' 1 למכרז 1/2017:
למען הסר ספק, המועד האחרון להגשת ההצעות הנו יום א' 25.6.2017 עד השעה 12:00, כפי שרשום בטבלת המועדים, בראש המכרז, בעמ' 5.

הבהרה מס' 2 למכרז 1/2017

נספח 1.3.2 (קובץ word)

3-2016
מכרז פומבי לביצוע עבודות מיזוג אוויר, אספקה והתקנת שתי יחידות קירור/ חימום מים במכללת קיי
הסתיים

יום ד, 18/01/2017

12:00

3-2015
מכרז פומבי לאספקת מחשבים ניידים ונייחים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע
הסתיים

יום ה, 30/07/2015

12:00

2-2015
מכרז פומבי לאספקה והתקנת עמדות מרצה, מקרנים ותשתיות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הסתיים

יום ג, 14/07/2015

12:00

2-2014
מכרז פומבי להפעלת קפיטריה בשרית וחלבית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הסתיים

יום א, 21/09/2014

12:00

1-2014
מכרז פומבי לביצוע היסעים עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע
הסתיים

יום ד, 12/02/2014

12:00

1-2013
מכרז פומבי להפעלת קפיטריה בשרית וחלבית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הסתיים

יום ד, 30/10/2013

12:00

3/2012
מכרז פומבי לאספקת סולר תחבורה ונפט במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע
הסתיים

יום ד, 31/10/2012

12:00

מכרז פומבי מספר 3-2012

לאספקת סולר תחבורה ונפט
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הבהרה מס' 1 למכרז לאספקת סולר תחבורה ונפט

2/2012
מכרז פומבי 2/2012 –להפעלת קפיטריה בשרית וחלבית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הסתיים

יום ד, 07/11/2012

12:00

3/2011
מכרז להפעלת קפיטריה חלבית ובשרית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע
הסתיים

יום א, 11/09/2011

12:00

2/2011
מכרז פומבי 2/2011 – זכיין להפעלת חנות מכר במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הסתיים

יום ב, 20/06/2011

12:00

2/2010
קול קורא לאספקת מחשבים נייחים, מסכי מחשב ומחשבים ניידים
הסתיים

יום א, 18/07/2010

12:00

1/2010
קול קורא לאספקת ריהוט כיתתי – כסאות ושולחנות תלמיד
הסתיים

יום ג, 04/05/2010

12.00

דילוג לתוכן